RESERVISTFÖRBUNDET (Reserviläisliitto - The Finnish Reservists’ Association) är den nationella takorganisationen för 326 lokala reservistföreningar och övriga frivilliga försvarsföreningar. Förbundet är partipolitiskt obundet. Förbundets målsättning är att stärka den allmänna försvarsberedskapen.

Detta gör man genom att via utbildning och information höja medlemmarnas försvarsförmåga och -vilja. Utbildningen sker till stor del genom den gemensamma utbildningsorganisationen Försvarsutbildning (Maanpuolustuskoulutus).

Stor vikt läggs vid olika former av motions- och tävlingsidrott, där speciellt skytte och terrängidrott främjar deltagarnas militära färdigheter.

Reservistförbundets samarbetspartner är Finlands Reservofficersförbund och Förvarsgillenas förbund.

Reservistförbundet grundades år 1955 och verkade fram till år 1995 under namnet Reservunderofficersförbundet.
 
 • Personmedlemmar: 37.000
 • Medlemsföreningar: 326 lokala och regionala föreningar
 • Distrikt: 18 regionala distrikt
 • Grundat: 17.4.1955 i Helsingfors
 • Språkrör: Reserviläinen (tillsammans med Finlands Reservofficersförbund, upplagan storlek är 64.000 exemplar)
 • Ordförande: Ilpo Pohjola från Liperi
 • Viceordförande: Rauno Hauta-aho (Kokkola), Terhi Hakola (Tampere), Ismo Nöjd (Järvenpää)
 • Internationella relationer: Ordförande
 • Kontor: Döbelnsgatan 2, 00260 Helsingfors, Finland
 • Verksamhetsledare Olli Nyberg
 • Vidare information: olli.nyberg@reservilaisliitto.fi