Reserviläisliiton sääntöjä muutettiin viime marraskuussa niin, että kuluvasta vuodesta alkaen järjestetään vain yksi liittokokous.(Kuva: Reserviläisliitto)
Reserviläisliiton sääntöjä muutettiin viime marraskuussa niin, että kuluvasta vuodesta alkaen järjestetään vain yksi liittokokous.(Kuva: Reserviläisliitto)

KUTSU LIITTOKOKOUKSEEN 2017

Reserviläisliiton sääntämääräinen liittokokous pidetään lauantaina 18. päivänä marraskuuta 2017 klo 12.00 alkaen Kouvolan kaupungintalolla osoitteessa Torikatu 10, 45100 Kouvola Kokouskutsu on julkaistu Reserviläinen-lehdessä n:o 6/2017

Kokouksessa käsitellään Reserviläisliiton säännöissä määrätyt asiat pois lukien liiton puheenjohtajan vaali. Kokouksessa toimitetaan hallituksen erovuoroisten jäsenten sekä hallitukseen valittavien naisjäsenten vaali.

Mikäli yhdistys haluaa saattaa jonkin asian päätösasiana liittokokouksen käsittelyyn, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti liiton säännöissä määritellyllä tavalla. Ilmoituksen tulee liittää pöytäkirjanote sen toimielimen kokouksesta, jossa kyseinen aloite yhdistyksen osalta on päätetty tehdä.

Reserviläisliiton sääntöjen mukaan (§19) liiton kokouksissa ovat äänioikeutettuja vain jäsenyhdistysten asianmukaisesti valtuuttamat edustajat, joiden tulee olla edustamansa yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Kouvolan liittokokoustapahtuman ohjelma, esityslista sekä kokousmateriaali löytyvät näiltä internet-sivuilta.

13. päivänä syyskuuta 2017

Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry:n hallitus