Skip to content

Reserviläisliitossa ylintä valtaa käyttää liittokokous. Kokouksessa ovat äänioikeutettuja jäsenyhdistysten asianmukaisesti valtuutetut edustajat, joilla on yksi (1) ääni kutakin edustamansa yhdistyksen jäsenyhdistyksen alkavaa satalukua kohti.