RESERVILÄISLIITON KOTISIVUJEN TIETOSUOJASELOSTE

Reserviläisliitto ry:n ylläpitää kotisivuja (www.reservilaisliitto.fi), jossa kerätään jäsenyhdistysten luottamushenkilöiden ja jäsenten henkilö-, osoite- ja muita järjestötoiminnassa tarvittavia tietoja. Reserviläisliiton kotisivuilla ylläpidetään myös jäsenyhdistysten ja reserviläispiirien sivuja ja niihin liittyvää ylläpitäjärekisteriä.

Rekisteripitäjä ja yhteyshenkilö

Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
09 4056 2042

jarjesto@reservilaisliitto.fi

Suvi Salo
09 40562042
jarjesto@reservilaisliitto.fi

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Reserviläisliiton kotisivut sisältää näiden jäsenyhdistysten ja heidän jäsentensä sekä reserviläispiirienorganisatorisia tietoja, jotka ovat kotisivujen päivittämisen kannalta tarpeellisia ja joita tarvitaan tapahtumiin ilmoittautumisten, tiedotteiden ja uutiskirjeiden lähettämisen tai tuotteiden tilausten yhteydessä. 

Henkilöiden osalta rekisteri sisältää mm. seuraavia henkilöihin sekä jäsenyyksiin liittyviä tietoja: 

- etunimet ja sukunimi 

- yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

- syntymäaikatieto

- liittymisajankohta

- henkilöiden sukupuolitieto (mies, nainen)

Reserviläisliiton kotisivujen sisältämät tiedot saadaan pääosin jäseniltä itseltään. Tietoja ylläpitävät sekä täydentävät Reserviläisliiton toimihenkilöt. Jäsenillä on mahdollisuus omien tietojen korjaamiseen ja täydentämiseen ilmoittamalla niistä sähköpostilla, jarjesto@reservilaisliitto.fi.

Reserviläisliiton kotisivut ei sisällä salassa pidettäviä henkilötietoja. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

Reserviläisliiton kotisivujen henkilö- ja muita tietoja käytetään mm. liittyen em. ilmoittautumisiin, tilauksiin, tiedottamiseen ja erinäisten järjestöjulkaisujen ja -tuotteiden postittamiseen sekä yleiseen järjestötyöhön, -toimintaan, -tiedottamiseen, -tutkimukseen ja -koulutukseen. Järjestötoimintaan luetaan kuuluvaksi myös erilaisten järjestöhistoriikkien laatiminen ja järjestöjen jäsenyyden kestoon pohjautuvien huomionosoitusten käsittely sekä myöntäminen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on lakisääteinen velvoite, asianomaisten henkilöiden suostumus sekä oikeutettu etu järjestötyöhön, -toimintaan, -tiedottamiseen, -tutkimukseen ja -koulutukseen liittyen. Henkilö voi rajata tai vastustaa tietojensa käsittelyä erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. 

Tietojen säilytysaika

Jäsenen tietoja säilytetään Reserviläisliiton kotisivuilla niin kauan kuin tietojen säilyttäminen on tarpeellista järjestötyöhön, -toimintaan, -tiedottamiseen, -tutkimukseen ja -koulutukseen liittyen. 

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilö voi vaikuttaa tietojensa keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön mm. seuraavilla tavoilla:

1.  Henkilötietojen tarkistaminen ja korjaaminen. Jäsen voi tilata ja peruuttaa Reserviläisliiton tiedotteet ja uutiskirjeet osoitteessa https://www.reservilaisliitto.fi/uutishuone/uutiset. Muissa tapauksissa jäsen voi pyytää tietonsa kirjallisena lähettämällä sähköpostia osoitteeseen jarjesto@reservilaisliitto.fi, jolloin tiedot lähetetään kuukauden kuluessa. Henkilö voi myös käydä tarkistamassa tietonsa rekisterinpitäjän toimitiloissa, jolloin henkilöllisyys tulee todistaa. Henkilötietojen korjauksia voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen jarjesto@reservilaisliitto.fi, kirjeitse osoitteeseen Reserviläisliitto ry, Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki tai puhelimitse numeroon (09) 4056 2042. Muutettavien ja korjattavien tietojen lisäksi on ilmoitettava, mihin yhteisöön jäsenenä kuuluu.

2.  Luovutuskiellot. Reserviläisliiton kotisivuilta kerättyjä tietoja ei luovuteta muille tahoille ellei sitä erikseen mainita. Näissä tapauksissa jäsen voi kieltää luovuttamisen.

3.  Henkilötietojen poisto rekisteristä. Jäsen tai muu henkilö voi milloin tahansa vaatia kohdassa 1 kirjatuilla tavoilla henkilötietojensa poistoa rekisteristä tai niiden käytön rajoittamista. 

Tietojen luovutukset

Reserviläisliiton kotisivuilta kerättyjä henkilö- ja muita tietoja ei luovuteta muille tahoille. 

Tietojen siirrot EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Maanpuolustusrekisterin tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaukset periaatteet

Reserviläisliiton kotisivujen tietosisältöä ja sen varmistuksia säilytetään järjestelmää ylläpitävän Poutapilvi Oy palvelimella, joka seuraa järjestelmässä mahdollisesti havaittuja tietoturvaongelmia sopimusten mukaisesti. Käyttöoikeuksien tahallisesti tai tahattomasti tapahtuva rikkominen on estetty.

Reserviläisliiton kotisivujen ylläpitäjien käyttäjätunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia. Käyttäjätunnus ja salasana luovutetaan vain sellaiselle toimi- tai luottamushenkilölle, jolla on asemansa puolesta oikeus jäsenyhdistyksen sivujen ylläpitoon. 

Yhteystiedot

Reserviläisliiton yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen alusta. 

Reserviläisliiton kotisivujen tietosuojaseloste (pdf) (129.4 KB)