Valiokunta

Reserviläisliiton toiminnan sekä talouden suunnittelusta, seurannasta ja juoksevien asioiden hoidosta vastaa liiton valiokunta, jonka liittohallitus muodostaa keskuudestaan. 

Se vastaa liiton hallituksen käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta sekä omaa osittaisen päätösvallan liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa.

Valiokunnan kokoon kutsumisen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden osalta noudatetaan määräyksiä, jotka koskevat hallituksen kokoon kutsumista ja päätösvaltaisuutta. Valiokunta muodostaa tarvittavia työryhmiä valmistelemaan ja työstämään erikseen määriteltäviä tehtäviä sekä nimeää työryhmille puheenjohtajat. Nämä työryhmät tekevät esityksiä valiokunnalle, joka tarvittaessa vie asiat edelleen liittohallituksen käsittelyyn.

Valiokunta 2018

Pohjola Ilpo, pj

Hauta-aho Rauno, 1.vpj (K-P)

Hakola Terhi, 2.vpj (Naiset)

Nöjd Ismo, 3.vpj (Uud)

Martikainen Hannu P. (P-K)

Mäkitalo Jussi (Pir)

Saarikallio Simo (V-S)

Salminen Kari (E-H)

Soininen Timo (Hki)

Varalla:

Tarkkanen Heikki (E-P), 1.vara

Pulkkinen Eero (P-S), 2.vara

Hyppönen Jouko (K-S), 3.vara

Nikkanen Tomi (Sat), 4.vara

Grönlund Joonas (E-K), 5.vara

Nyberg Olli, sihteeri ja esittelijä