Liiton henkilöstö

Reserviläisliiton käytännön toiminnasta ja järjestörutiineista vastaavat liiton palveluksessa olevat toimihenkilöt liiton hallituksen ja kokousten määräämien suuntaviivojen mukaisesti. Liiton henkilöstön toimenkuvat tarkastetaan ja tarvittaessa määritellään uudestaan vuosittain.

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja johtaa liiton palveluksessa olevan henkilökunnan työskentelyä ja vastaa liiton toiminnasta ja taloudenhoidosta liiton hallitukselle siten, että järjestöä hoidetaan maanpuolustushengen sekä liittokokousten ja liiton hallituksen tekemien päätösten mukaisesti. Toiminnanjohtaja vastaa jokapäiväisestä edunvalvonnasta sekä liiton sisäisen ja ulkoisen tiedotustoiminnan suunnittelusta ja organisoinnista. Toiminnanjohtaja vastaa myös Aliupseerien Huoltosäätiön asiamiehen tehtävistä.

Reserviläisliiton järjestöpäällikkö tekee kenttätyötä, toteuttaa päätöksiä ja liiton käytännön toimintaa, on toiminnanjohtajan sijainen sekä osallistuu hänen kanssaan toiminnan suunnitteluun. Lisäksi hän keskittyy yhdistyspalveluun.

Reserviläisliiton toimistosihteeri vastaa liiton toimiston toiminnasta, neuvonta- ja myyntipalveluista, liiton arkiston hoidosta sekä yleisistä sihteerin tehtävistä liiton toiminnanjohtajan määrittämällä tavalla ja hänen tukenaan.

1.1.2018 alkaen Reserviläisliiton palveluksessa ovat myös jäsenrekisterin pääkäyttäjä Päivi Ruusuvuori ja jäsensihteeri Virpi Kukkonen, jotka vastaavat Maanpuolustusrekisterin ja siihen kuuluvan ampumaturvarekisterin päivittäisestä ylläpidosta, toiminnasta ja seurannasta siten, että järjestelmille asetetut tavoitteet saavutetaan. Maanpuolustusrekisterissä ylläpidetään Reserviläisliiton jäsenrekisteritietojen lisäksi myös Suomen Reserviupseeriliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton ja Maanpuolustusnaisten jäsenrekisteritietoja sekä Reserviläinen-lehden tilaajarekisteriä.

Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi(at)reservilaisliitto.fi