Kuva: Valokuvaamo Lauri
Kuva: Valokuvaamo Lauri
 

Reserviläisliiton arvokkaimmat luottamustoimet ovat liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävät. Liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien yleisenä toimenkuvana on liiton toiminnan johtaminen yhdessä liiton hallituksen kanssa.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vastuualueena on myös yhteiskuntasuhteiden hoito, liiton ulkoisesta kuvasta huolehtiminen sekä liittotason tapahtumien johtaminen.

Reserviläisliiton puheenjohtajana toimii kehityspäällikkö Ilpo Pohjola. Hallitus on nimennyt keskuudestaan vuodelle 2017 varapuheenjohtajiksi sisäisen tarkastajan Rauno Hauta-ahon Kokkolasta, myyntipäällikkö Terhi Hakola Tampereelta sekä yrittäjä, lakimies Ismo Nöjdin Järvenpäästä. Toiminnanjohtajana liitossa on VTM Olli Nyberg Vantaalta.

Puheenjohtajiston kuvat löytyvät täältä.

Tehtävät

Liiton puheenjohtajisto vastaa talouden ja toiminnan johtamisesta valiokuntien kokousten välisenä aikana. Lisäksi liiton puheenjohtajisto vastaa tietyistä asiakokonaisuuksista kuten huomionosoitusasioista.

Puheenjohtajiston työskentelyä johtaa liiton puheenjohtaja ja jäseninä ovat liiton varapuheenjohtajat. Sihteerinä ja esittelijänä toimii liiton toiminnanjohtaja.