Reserviläisliiton hallitus kokoontui Vantaalla 29.4.2017 (Kuva: Valokuvaamo Lauri)
Reserviläisliiton hallitus kokoontui Vantaalla 29.4.2017 (Kuva: Valokuvaamo Lauri)

LIITTOHallitus

Reserviläisliiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään 18 jäsentä ja enintään 27 varsinaista jäsentä. Heidät valitaan liiton syyskokouksessa kaksivuotiskaudeksi.

Liiton hallitus kokoontuu toimintakauden aikana kolme kertaa. Hallituksen voi kutsua kokoon puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtaja. Hallituksen käsittelyyn valmistelee asioita liiton valiokunta ja työryhmät.

Hallituksen jäsenillä ei ole varaedustajia. Mikäli jäsen on pysyvästi estynyt osallistumasta hallitustyöskentelyyn, nimeää liiton kokous tilalle uuden edustajan.


Vuonna 2018 Reserviläisliiton hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Ilpo Pohjola, puheenjohtaja
Hauta-aho Rauno, 1.vpj (Keski-Pohjanmaa)
Hakola Terhi, 2.vpj (Pirkanmaa)
Nöjd Ismo, 3.vpj (Uusimaa)

Hirvimäki Jari (Etelä-Häme)
Salminen Kari (Etelä-Häme)
Grönlund Joonas (Etelä-Karjala)
Tarkkanen Heikki (Etelä-Pohjanmaa)
Liinamaa Jaakko (Etelä-Pohjanmaa)
Seppo Siimeslehto (Helsinki)
Soininen Timo (Helsinki)
Kinnunen Kari (Kainuu)
Hyppönen Jouko (Keski-Suomi)
Leisti Olli (Kymenlaakso)
Rousu Simo (Lappi)
Mäkitalo Jussi (Pirkanmaa)
Viljanen Jussi (Pirkanmaa)
Martikainen Hannu P. (Pohjois-Karjala)
Parkkila Pasi (Pohjois-Pohjanmaa)
Pulkkinen Eero (Pohjois-Savo)
Terho Tuomas (Päijät-Häme)
Nikkanen Tomi (Satakunta)
Rönka Jukka (Suur-Savo)
Hynnälä Jarmo (Uusimaa)
Nenonen Minna (Varsinais-Suomi) 
Saarikallio Simo (Varsinais-Suomi)

Gåpå Tuula  (Naiset, Etelä-Häme)
Timonen Maarit (Naiset, Lappi)

Olli Nyberg, esittelijä (Reserviläisliitto ry)
Suvi Salo, sihteeri (Reserviläisliitto ry)


tehtävät

Hallituksen tehtävät on liiton säännöissä määritelty seuraavasti:

 1. Toimia liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi
 2. Edustaa liittoa, tehdä liiton puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu liiton kokoukselle sekä esiintyä liiton puolesta kantajana ja vastaajana
 3. Kutsua liitto kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 4. Toimeenpanna liiton kokousten tekemät päätökset
 5. Hoitaa liiton rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä periä jäsenmaksut
 6. Ottaa ja erottaa liiton toiminnanjohtajan
 7. Päättää jäseneksi hyväksymisestä ja tehdä liiton kokoukselle esitys jäsenyhdistyksen erottamisesta sääntöjen 9 §:n määräämissä rajoissa
 8. Laatia liiton toiminta- ja tilikertomukset
 9. Laatia ehdotukset liiton talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi.

Reserviläisliiton hallituksen jäsenen tehtävä on luottamustoimi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että valinnan jälkeen vapaaehtoisuus päättyy ja hallitustyöstä tulee velvollisuus. Yksi liiton hallituksen jäsenen tärkeimmistä tehtävistä on hallituksen päätösten toimeenpanon valvonta piirissä. 

RES:n hallituksen jäseneltä vaadittavat ominaisuudet ja hänelle kuuluvat tehtävät voidaan tiivistää seuraavasti:
 • motivoituneisuus
 • yhteistyökyky
 • tasapuolisuus/oikeudenmukaisuus
 • päätöksien takana seisominen
 • toiminnan ideoiminen
 • kentän palautteen välittäminen liiton hallitukselle
 • kentän informointi liiton asioista
 • liiton edustajana toimiminen ja liiton tapahtumien vetäminen piirissä
 • yhteydenpito piirin puheenjohtajiin ja piiritoimistoon
 • piirin kehityksestä vastaaminen liitolle
 • vastuun kantaminen
 • sitoutuminen yhdessä tehtyihin päätöksiin
 • vaitiolokyky tarvittaessa
 • esimerkin näyttäminen
Liiton hallitus voi asianomaisen suostumuksella määrätä jäsenilleen myös erillisiä vastuualueita, kuten tietyn projektin tai työryhmän vetovastuun. Hallituksen jäseniä sitoo vaitiolovelvollisuus hallituksessa käsiteltävien keskeneräisten ja arkaluontoisen asioiden osalta. Tämä ei ole kuitenkaan tarkoita täydellistä vaitiolovelvollisuutta. Päinvastoin, eräs hallituksen jäsenen tärkeimmistä tehtävistä on tiedon välittäminen hallituksessa käsiteltävistä asioista ja siellä tehdyistä päätöksistä oman piirinsä yhdistyksille ja niiden jäsenille.

Liitto vastaa hallituksen jäsenten niistä majoitus- ja matkakustannuksista, jotka liittyvät hallituksen työskentelyyn. Kilometrikorvauksena maksetaan puolet kulloinkin voimassa olevasta valtion virkaehtosopimuksen mukaisesta kilometrikorvauksesta.