Reserviläisliitto vietti 60-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2015. Pääjuhla järjestettiin M/S Baltic Queenillä 12.4.2015.
Reserviläisliitto vietti 60-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2015. Pääjuhla järjestettiin M/S Baltic Queenillä 12.4.2015.

Liiton perustehtävä

Reserviläisliiton tarkoitus ja perustehtävät on määritelty liiton sääntöjen toisessa pykälässä seuraavasti: 

Liitto on siihen liittyneiden maanpuolustusyhdistysten ja niiden jäsenten muodostama keskusjärjestö. Liiton tehtävänä on toimia jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien:

  • Kohottamalla maanpuolustustahtoa ja -valmiutta ylläpitämällä ja kehittämällä vapaaehtoista maan puolustuskoulutustoimintaa,
  • Tiedottamalla mahdollisuudesta toimia vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi
  • Valmentamalla jäsenkuntaansa toimimaan poikkeusoloissa ja kriisitilanteissa,
  • Vaikuttamalla yleisesti maanpuolustusedellytysten paranemiseen ja laajenemiseen maassamme,
  • Toimimalla jäsenyhdistyksiensä ja niiden jäsenten välisenä yhdyssiteenä,
  • Pyrkimällä vahvistamaan liiton, sen piirien ja jäsenyhdistysten sekä näiden toiminta-alueen viranomaisten yhteistyötä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto ohjaa ja tukee jäsenyhdistystensä toimintaa, antaa maanpuolustuskoulutusta, järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, urheiluammuntaa, erilaisia kilpailuja ja retkeilyjä sekä harjoittaa julkaisu- ja luvallista liiketoimintaa.

Reserviläistoiminnan periaatteet

Reserviläistoiminnan keskeisimpiä periaatteita on toiminnan vieminen mahdollisimman lähelle jäseniä. Käytännössä tämä on tarkoittanut koko valtakunnan kattavan, paikkakuntakohtaisen yhdistysverkoston rakentamista. Vain näin jokaiselle voidaan tarjota mahdollisuus päästä mukaan toimintaan omalla kotipaikkakunnalla.

Liittotason on hankala ohjata ja tukea yli 320 yhdistystä. Niinpä väliportaan hallintoelimeksi on rakennettu piiritaso, jolle em. tehtävät on pääsääntöisesti delegoitu.