Skip to content
26.9.2019

Yhdistystiedote 8/2019 ilmestyi

Vuoden kahdeksannessa yhdistystiedotteessa asiaa mm. EU:n lyijyhauli- ja ammuskiellosta sekä MPK:n tulevasta naisten koulutusohjelmasta.

ammunta

Kuva: Hannu Maunula

Euroopan Unionissa on parhaillaan käsittelyssä asetus lyijyhaulien kieltämiseksi kaikilla kosteikkoalueilla. Kiellon piiriin kuuluisivat myös turvepohjaiset maat, mikä toisi kiellon piiriin arviolta ¾ Suomen pinta-alasta. Myös lyijyammusten totaalikieltoa suunnitellaan. Kieltojen toteutuessa ammunnat reserviläisjärjestöissä vaikeutuisivat merkittävästi.

Kieltoa perustellaan ympäristönsuojelullisilla syillä. Reserviläisliittoa ällistyttää erityisesti se, ettei esitysten piiristä ole rajattu pois ampumaratoja. Näiden osalta lyijyn haittavaikutuksia on Suomessa rajoitettu säädöksillä ja niihin liittyvillä teknisillä järjestelyillä. Tilanteen vaatiessa ampumaratojen käyttäjät ovat varautuneet koko maaperän vaihtamiseen ja saastuneen maamassan hävittämiseen. Näillä toimilla estetään jo nyt lyijyn imeytyminen maaperään ja luonnon kiertokulkuun.

– Vetoan europarlamentaarikkoihimme, jotta he kaikki puhaltaisivat tässä asiassa yhteen hiileen ja pyrkisivät saamaan vähintään asetuksen kosteikko-määritelmän muutetuksi niin, että se kattaa vain vesistöt. Brysselin byrokraateille olisikin hyvä kertoa, että olemme ratkaisseet lyijyongelman jo itse eikä EU:n tarvitse sitä enää puolestamme hoitaa, Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola painottaa.

Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk./Renew Europe) teki 19.9. EU-komissiolle kirjallisen kysymyksen aiheesta.

Naisten koulutukselle vahvempi kytkös asepalvelukseen

Reserviläisliiton naisten työryhmä on vahvasti mukana MPK:n uuden naisten koulutusohjelman valmistelussa. Ohjelma kehittää nykyisiä koulutuksia, sisältää uusia mm. toimintakyvyn osa-alueisiin keskittyviä kursseja ja huomioi uudistuvan lainsäädännön.

– Uutta on, että koulutus tulee kohdentumaan vahvemmin vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneille ja siitä kiinnostuneille naisille. Tätä kautta myös liitto tavoittaa paremmin armeijan juuri käyneet tai sitä suunnittelevat naiset, Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Terhi Hakola kertoo.