Skip to content
30.11.2021

Vuoden 2021 Turpotietäjä-kilpailun voitto Helsinkiin

Lauri Hietanen, Eelis Ojala ja Tiia Salminen

Vuoden 2021 Turpotietäjä-kilpailun korkeatasoinen finaali pidettiin tänään talvisodan alkamisen muistopäivänä 30.11.2021 Helsingin Ostrobotnialla. Kilpailun voitti Eelis Ojala Helsingin normaalilyseosta. Hän saa voitosta 1 000 euron palkintostipendin. Toiseksi sijoittui Lauri Hietanen Etelä-Tapiolan lukiosta ja kolmanneksi Tiia Salminen Elisenvaaran lukiosta. He saavat palkinnoksi 500 ja 250 euron stipendit.

Alkukilpailu pidettiin 8.10.2021, ja siihen ilmoittautui 44 lukiota eri puolilta Suomea. Alkukilpailun parhaimmat selviytyivät finaaliin. Loppukilpailuun kutsuttiin kahdeksan opiskelijaa Helsingistä, Espoosta, Pöytyältä, Imatralta, Tampereelta, Pietarsaaresta ja Enontekiöltä. Mukana oli seitsemän suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen osallistuja.

Loppukilpailuun sisältyi kirjallinen ja suullinen osuus. Kirjallisessa osuudessa opiskelijoilta pyydettiin laatimaan essee yhdestä annetusta aiheesta. Nuorten tuli arvioida, mitä vaikutuksia muuttuneella Afganistanin tilanteella on maailman turvallisuusympäristölle. Suullisessa osuudessa opiskelijoiden piti laatia kahden minuutin puhe, jonka valmistelemiseen he saivat käyttää aikaa 20 minuuttia. Opiskelijoiden piti laatia puhe siitä, miten Suomen tulisi suhtautua EU:n jäsenenä ja suvereenina valtiona, mutta myös useisiin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin sitoutuneena maana tilanteeseen, jossa turvapaikanhakemista käytetään vaikuttamisen välineenä. Kirjallisen osuuden painoarvo arvioinneissa oli 75 prosenttia ja suullisen 25 prosenttia.

Valtakunnallinen Turpotietäjä-kilpailun järjestää vuosittain Reserviläisliitto, Suomen Reserviupseeriliitto, Kadettikunta ja Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry. Kilpailun tavoitteena on lisätä lukiolaisten tietämystä liittyen turvallisuuspolitiikkaan ja puolustusjärjestelmäämme sekä jatkuvasti muuttuvaan turvallisuusympäristöön. Lisäksi tavoitteena on lisätä ymmärrystä liittyen sisäisen turvallisuuden ja yleisen varautumisen järjestelyihin Suomessa.

Kilpailun keskeisen lähdeaineiston muodostaa lukion yhteiskuntaopin oppimäärä ja erityisesti pakollisen kurssin YH3 (Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma) kurssisisältö sekä Kadettikunnan ylläpitämä Turvallisuuspolitiikan tietopankki. Kilpailun kaksikieliset verkkosivut löytyvät osoitteesta turpotietaja.fi. Kilpailu järjestetään jälleen ensi syksynä.