Skip to content
29.4.2022

Vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen ampumatoiminta on keskeinen voimavara

Kiinnostus vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa kohtaan on tällä hetkellä todella suurta johtuen Venäjän raakamaisesta hyökkäyksestä Ukrainaan. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen lainsäädäntöä ollaan nyt nopeasti muuttamassa. Tuoreen hallituksen esityksen tavoitteena on sallia Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen ampuma-aseiden, aseen osien ja patruunoiden käyttäminen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutustoiminnassa. Esityksen tavoitteena on myös kehittää sotilaallisia valmiuksia palvelevan ampumakoulutuksen sisältöä.

Vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt eli Reserviläisliitto (RES), Suomen Reserviupseeriliitto (RUL), Maanpuolustuskiltojen liitto (MPKL) ja Reserviläisurheiluliitto (RESUL) pitävät hyvänä, että ammunnan toimintaedellytyksiä kehitetään ja että Puolustusvoimien ampuma-aseita, aseen osia ja patruunoita pystytään hyödyntämään jatkossa nykyistä paremmin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutustoiminnassa. On kuitenkin tärkeää myös huomioida vapaaehtoiskentän laaja ampumatoiminta ja reserviläisten omaehtoinen ammunnan harjoittelu osana tätä kokonaisuutta.

Maanpuolustusjärjestöjen keskeinen toimintamuoto on ammunta. Järjestöjen paikalliset yhdistykset ja killat järjestävät viikoittain ampumavuoroja, joiden kysyntä on kasvanut entisestään Ukrainan sodan seurauksena. Viime vuonna järjestöjen alaisissa yhdistyksissä ja killoissa oli ampumatapahtumia lähes 30 000, joissa osallistujia oli kaikkiaan 90 000. Ammuttuja laukauksia oli peräti yli kahdeksan miljoonaa laukausta. Puhutaan siis erittäin isoista osallistuja- ja ammuntamääristä, toteavat järjestöjen puheenjohtajat.

Reservin koulutuksen kehittämissuunnitelma on juuri päivitetty vuosille 2022─2024, mikä on laadittu yhdessä Puolustusvoimien, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja maanpuolustusjärjestöjen kesken. Suunnitelmassa painotetaan muun muassa reserviläisten omatoimisen osaamisen ja toimintakyvyn ylläpitoa.

Vapaaehtoisissa maanpuolustusjärjestöissä tapahtuva säännöllinen, omaehtoinen ammunnan harjoittelu palvelee tärkeällä tavalla Puolustusvoimien tarpeita, jotta meillä on jatkossakin osaava ja ampumataitoinen reservi. Järjestöjen ampumatoiminta on määrämuotoista, turvallista ja hyvin johdettua. Tuoreessa Reservin kouluttamisen kehittämissuunnitelmassa maanpuolustusjärjestöille on määritelty omat tehtävänsä, jotka tukevat tärkeällä tavalla Puolustusvoimia toimintakykyisen reservin osalta, toteavat puheenjohtajat.

Reserviläisurheiluliitto on kolmen maanpuolustusjärjestön (RES, RUL ja MPKL) urheilun ja liikunnan kattojärjestö, jonka tunnettu kilpaurheilulaji on sovellettu reserviläisammunta (SRA). RESUL on rekisteröinyt SRA-tuotemerkin PRH:ssa, ylläpitää lajin sähköistä asiointipalvelua ja vastaa lajin kehittämisestä sekä koulutus- ja kilpailutoiminnan organisoimisesta. Viime vuosina SRA:n harrastajamäärät ovat olleet erittäin voimakkaassa kasvussa, SRA-ampujakoulutuksen hyväksytysti läpäisseitä on Suomessa yli 10 000.

Ampumataito on reserviläisen keskeistä sotilasosaamista. On tärkeää, että reserviläisten ampumaharjoitusmahdollisuuksia lisätään. Maanpuolustusjärjestöjen ampumatoiminta on monipuolista ja mukana on lajeja, joita ei pääse muualla harrastamaan, joten siksi on äärimmäisen tärkeää valmistella lakimuutosta yhdessä ja turvata myös maanpuolustusjärjestöjen ammunnan monipuoliset mahdollisuudet myös jatkossa, päättävät maanpuolustusjärjestöjen puheenjohtajat.