Skip to content
12.7.2020

Uusi jäsenpalveluportaali avattiin

Reserviläisliiton lähes vuoden kestänyt internetuudistus on valmistunut. Viimeisenä vaiheena on otettu käyttöön jäsenportaali, jonka kautta voi päivittää omia rekisteritietojaan, tilata ampumaturvalaskun omaan sähköpostiin sekä merkitä rekisteriin, ettei halua enää paperilehtiä postitettavaksi kotiin. Jälkimmäistä mahdollisuutta ovat toivoneet erityisesti ilmastonmuutoksesta huolestuneet jäsenet.

Jäsenpalveluportaaliin voi kirjautua liiton internet-sivuilta tai suoraan osoitteesta https://www.reservilaisliitto.fi/kirjaudu/. Kirjautuminen tapahtuu omalla jäsennumerolla niin, että ensimmäisellä kirjautumiskerralla salasanana toimii postinumero. Salasana on vaihdettava tässä yhteydessä. Mikäli se on unohtunut, voi uuden salasanan tilata omaan sähköpostiin.

Liiton uudet internetsivut tulivat käyttöön viime syyskuussa. Yhdistys- ja piirisivustojen avaaminen tapahtui puolestaan maaliskuussa. Suuri urakka toteutettiin porrastetusti ja viimeinen sivustojen julkaisuajankohta oli kesän kynnyksellä.

Tavoitteena on ollut sähköisen jäsenasioinnin lisääminen siirtymällä yhä enemmän sähköiseen laskutukseen. Jäseniä kannustetaan ottamaan käyttöön pankkien E-lasku, minkä lisäksi jäsen- ja ampumaturvalaskuja lähetetään enemmän sähköpostilla. Tällä pyritään paitsi nopeuttamaan laskutusta myös leikkaamaan jatkuvasti nousseita postituskuluja. Sähköinen jäsenasiointi ja sähköpostiin tilattavat laskut ovat myös ekologinen vaihtoehto, jolla on luotoa ja ilmastoa vähemmän kuormittava vaikutus.

Reserviläisliiton toimiston väki lomailee heinäkuun. Toimiston ollessa kiinni ei ole mahdollisuutta puhelin- tai chattiasiointiin, mutta sähköinen palveluportaali on käytössä 24/7.