Skip to content
22.10.2020

Reserviläisliitto vaatii lisätukea valtion talousarviosta

Reserviläisliitto kiinnittää Eduskunnalle tänään antamassaan lausunnossa huomioita erilaisten uhkakuvien lisääntymiseen ja niiden monimuotoistumiseen sekä sodankuvan yleiseen muutokseen. Liiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola alleviivaa, että näihin varautuminen vaatii entistä laajempaa joukkoa erilaisia toimijoita.

Tämä ei ole mahdollista vain valtiovallan toimenpitein vaan vaatii tukeutumista esim. erilaisiin vapaaehtoistoimijoihin kuten Reserviläisliittoon ja muihin maanpuolustusjärjestöihin, joilla on laaja jäsenkunta ja koko valtakunnan alueella toimiva yhdistysverkosto.

Reserviläisliitto on Suomen suurin vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestö yli 300 paikallisyhdistyksellään ja yli 38.000 henkilöjäsenellään. Reserviläisliiton puheenjohtaja Pohjola muistuttaa, että vapaaehtoistoiminnalla on nykyisin suuri merkitys reserviläisten yleisen kenttäkelpoisuuden sekä suomalaisten maanpuolustustahdon kannalta.

Yksinomaan Reserviläisliiton puitteissa ammuttiin vuonna 2019 yhteensä yli neljä miljoonaa laukausta, mikä vastaa noin yhden Puolustusvoimien joukko-osaston vuosittaista laukausmäärää. Myös fyysisen suorituskyvyn ylläpitämiseen tähtäävä ja suomalaisten maanpuolustustahtoa ylläpitävä toiminta on reserviläisjärjestöissä erittäin laajaa.

Valtion ensi vuoden talousarvioesityksestä Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle antamassaan lausunnossa Reserviläisliitto vaatii Puolustusministeriöltä vuosittain saamaansa tukeen tasokorotusta. Liiton puheenjohtaja Pohjola muistuttaa, että nykyisellä tuella kyetään kattamaan vain noin neljä prosenttia liiton toiminnan kuluista.

Korkeampi rahoitustaso puolustusministeriön pääluokasta mahdollistaisi nykyistä koordinoidumman, suunnitelmallisemman, laajemman ja paremmin puolustusvalmiuttamme ylläpitävän reserviläistoiminnan eri puolilla Suomea.

Reserviläisliitto kannattaa Suomen Reserviupseeriliiton Eduskunnalle tekemää esitystä, jonka mukaan maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen ensi vuonna suunnattavasta 4.852.000 euron määrärahasta vähintään 200.000 euroa käytettäisiin Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton ja Naisten Valmiusliiton toiminnan tukemiseen.

Lausunto luettavissa täältä.