Skip to content
13.3.2020

Reserviläisliitto peruuttaa kokoukset ja vierailut toistaiseksi

Koronavirusepidemian johdosta Reserviläisliitto on päättänyt peruuttaa kaikki sisäiset kokouksensa sekä liiton johdon vierailut erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa toistaiseksi. Liiton toimisto on asiasta yhteydessä asianomaisiin yhteisöihin ja tahoihin mahdollisuuksien mukaan vielä tänään.

Lisäksi Reserviläisliiton keskustoimistolla on ryhdytty viruksen leviämistä ehkäiseviin toimenpiteisiin. Mikäli toimistolla ilmenee tartuntatapauksia, liiton henkilöstö siirtyy etätöihin. Tarvittavat torjuntatoimenpiteet pyritään koordinoimaan muiden, samassa kiinteistössä toimivien maanpuolustusjärjestöjen ja -yhteisöjen kanssa.

Suhtaudumme tilanteeseen hyvin vakavasti ja teemme kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta pahin virusepidemia saadaan vältettyä tai sen leviämistä ainakin hidastettua. Nyt on seurattava äärimmäisen tarkasti viranomaistiedotusta ja toimittava näiden ohjeiden mukaisesti, korostaa Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola.

Reserviläisliitto kehottaa myös maakunnallisia piirejään ja paikallisia yhdistyksiään ryhtymään tarvittaviin torjuntatoimenpiteisiin ja peruuttamaan omat tilaisuutensa sekä fyysiset kokouksensa toistaiseksi. Pakolliset kokoukset voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa puhelin- tai nettikokouksina. Maanpuolustuskoulutusyhdistys peruutti omat koulutus- ja muut tilaisuutensa jo eilen.

Meidän on suojeltava paitsi kaikkia suomalaisia myös omaa jäsenistöämme. Erityisesti varttuneemmat luottamushenkilömme kuuluvat erityiseen riskiryhmään tämän viruksen osalta, taustoittaa puheenjohtaja Pohjola päätöstä.

Reserviläisliitto kehottaa myös seuraamaan tarkasti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ohjeistusta sekä muuta viranomaisohjeistusta.

THL tiedottaa ja antaa uusia toimintaohjeita tilanteen muuttuessa. Meidän kaikkien on seurattava tätä tiedottamista sekä valtioneuvoston päättämiä toimenpiteitä epidemian torjumiseksi. Torni- ja somehuhuja ei kenenkään pidä levittää, painottaa puheenjohtaja Pohjola.