Skip to content
23.1.2021

Reserviläisliitolle kolme varapuheenjohtajaa

Vasemmalta oikealle: Ismo Nöjd, Ilpo Pohjola, Terhi Hakola ja Kari Salminen.

Reserviläisliiton hallitus kokoontui tänään ja valitsi keskuudestaan kolme varapuheenjohtajaa. Tehtäviin valittiin yksimielisesti Ismo Nöjd Järvenpäästä, Terhi Hakola Tampereelta ja Kari Salminen Sääksmäeltä. Kokousta veti puheenjohtaja Ilpo Pohjola, jonka kolmas, kaksivuotinen puheenjohtajakausi alkoi tänä vuonna.

Reserviläisliiton hallitus muodosti myös liiton valiokunnan, johon liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien lisäksi valittiin Pasi Parkkila Pohjois-Pohjanmaalta, Jussi Mäkitalo Pirkanmaalta, Timo Soininen Helsingistä, Minna Nenonen Varsinais-Suomesta ja Mika Mäki Etelä-Pohjanmaalta. Liiton valiokunta vastaa liiton toiminnan ja talouden suunnittelusta sekä juoksevien asioiden hoidosta. Lisäksi hallituksen kokouksessa valittiin liiton työryhmiin puheenjohtajat ja jäsenet.