Skip to content
6.11.2019

Reserviläisille aletaan maksaa kouluttautumisrahaa kriha-tehtävissä

Puolustusministeri Antti Kaikkonen on 6.11.2019 päättänyt, että sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä palveleville reserviläisille ryhdytään maksamaan kouluttautumisrahaa 1.1.2020 lukien.

Uudistus tähtää kansainvälisen osaamisen vahvistamiseen. Sotilaalliset kriisinhallintatehtävät ovat muuttuneet vaativammiksi, ja sen seurauksena koulutukseen käytettävä aika on pidentynyt. Tehtävästä riippuen keskimääräinen koulutusaika on tällä hetkellä noin 4–6 viikkoa.

”Kouluttautumisrahan määrä on 50 prosenttia sotilaallisen kriisinhallintapalvelussuhteen alkaessa määrätystä peruspalkkauksesta, ja se maksetaan ensimmäisen kriisinhallinnan palkanmaksun yhteydessä. Kouluttautumisraha maksetaan jo tällä hetkellä palkatulle henkilökunnalle ja nyt myös reserviläiset saatetaan saman korvauksen piiriin.”, puolustusministeriön tiedotteessa kerrotaan.

Kouluttautumisrahan toivotaan kannustavan reserviläisiä hakeutumaan sotilaallisen kriisinhallinnan tehtäviin entistä enemmän. Samalla tarkoitus on korvata nykyistä enemmän reserviläiselle koulutusajalta mahdollisesti syntyviä ansionmenetyksiä ja lisätä taloudellista kannustavuutta sotilaallisen kriisinhallinnan tehtäviin.

Reserviläisten kouluttautumisrahan kustannusvaikutus tulee olemaan noin 860 000 euroa vuodessa. Kustannusvaikutus katetaan nykyisistä sotilaallisen kriisinhallinnan määrärahoista.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa osastoesiupseeri Sami Roikonen, puh. 0295 140 442.

Lisätietoja kriisinhallintatehtäviin hakeutumisesta löydät täältä.