Skip to content
22.10.2020

Reserviläiset auttamaan Sotiemme Veteraanit I Sotiemme Naiset -keräystä

Puolustusvoimat päätti tänä vuonna, etteivät varusmiehet osallistu Sotiemme Veteraanit I Sotiemme Naiset -keräykseen koronapandemian vuoksi. Tällä hetkellä sotiemme veteraaneja on elossa noin 6 500 ja lisäksi veteraanien leskiä ja puolisoja eli sotiemme naisia 14 000–15 000. Veteraanien keski-ikä on 95 vuotta.

Vuosittainen keräystuotto on ollut hieman yli kaksi miljoonaa euroa, josta Puolustusvoimien keräämä osuus on ollut 700 000–800 000 euroa. Tämän vuoden keräyspotin osalta puhutaan siis satojen tuhansien eurojen tuottojen menetyksestä.

Reservipiirit ja -yhdistykset mukaan lipaskeräykseen

Keräystuottojen pienentyessä kannustamme piirejä ja yhdistyksiä järjestämään omalla paikkakunnallaan lipaskeräyksen. Tuotto lipaskeräyksestä jää täysimääräisesti keräyspaikkakunnan alueelle, joten keräyksellä pystytään tukemaan oman alueen kunniakansalaisiamme.

Esimerkiksi Keski-Suomen reservipiiri on isolla joukolla lähdössä mukaan lipaskeräykseen ja piirin puheenjohtaja Perttu Hietanen kannustaakin muita reservipiirejä lähtemään myös mukaan.

Sodassa kaveria ei jätetty, älkäämme jättäkö nyt viimeisiä veteraanejamme. Osallistutaan siis isolla porulla keräykseen, veteraanit tarvitsevat edelleen apuamme.

Keräystuottojen kohdentaminen

Nykypäivän veteraanit hakevat avustusta esimerkiksi lääkekuluihin sekä silmälasien hankintaan. Veteraanijärjestöjen paikallisosastot käyttävät varoja kokoontumisten, kuten joululounaiden, järjestämiseen. Keräystuottojen pienentyessä apua joudutaan kohdentamaan pienituloisimmille ja heikoimmin kotonaan pärjääville veteraaneille, puolisoille, leskille sekä sotaleskille.

Reserviläisliiton entinen puheenjohtaja ja kunniajäsen Matti Niemi, joka toimii tällä hetkellä Veteraanivastuu ry:n puheenjohtajana, kehottaa reservipiirejä nyt toimimaan ja osallistumaan aktiivisesti keräykseen.

Lipaskeräys on pieni työpanos reserviläisille, mutta suuri apu viimeisille veteraaneillemme. Kaikki apu tulee nyt todella tarpeeseen, kun varusmiehet ja -naiset eivät pysty osallistumaan keräykseen. Esitänkin kaikille reservipiireille kutsun osallistua lipaskeräykseen.

Kuinka voi osallistua keräykseen?

Lipaskeräykseen mukaan lähtemiseksi tulee olla yhteydessä oman Sotiemme Veteraanit keräyspiirin piiripäällikköön. Piiripäälliköiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.veteraanit.fi -> Keitä olemme -otsikon alta.

Lipaskeräyksen lisäksi Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton jäsenet saavat loppuvuodesta postitse kirjeen, jossa pyydetään lahjoituksia Sotiemme Veteraanit I Sotiemme Naiset -keräykseen.

Lahjoittaa voi myös suoraan oman keräyspiirinsä tilille: www.veteraanit.fi ”Keitä olemme” -otsikon alta löytyvät piirien keräystilinumerot. Soittamalla valtakunnalliseen lahjoitusnumeroon, laittamalla tekstiviestin tai tekemällä maksunsiirron Mobile Paylla. Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä.