Skip to content
9.9.2020

Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät avattu

Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät avasi RES:n varapuheenjohtaja Ismo Nöjd, joka painotti, että yhdistyksen hallitus voi kokoustaa täysin etänä. Yhdistyslaki ei aseta tälle mitään rajoitteita.

Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton yhteiset kaksipäiväiset toiminnanjohtajien neuvottelupäivät käynnistyivät Seinäjoella tänään 9.9.2020. Neuvottelupäivät avasi Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Ismo Nöjd, joka kävi toiminnanjohtajille läpi kokouskäytäntöjä nyt koronavuotena. Nöjd painotti, että yhdistyslaki ei määrää yhdistysten hallitusten kokouksista.

Lainsäädännöstä ei löydy määräyksiä, miten hallituksen tulee kokoustaa ja kuinka kokous tulee järjestää. Sen sijaan kaikkien hallituksen jäsenten tulee saada mahdollisuus osallistua hallituksen kokouksiin.

Yhdistyksen säännöissä määritellään kokouskäytännöistä. Reserviläisliitolla ja Suomen Reserviupseeriliitolla on molemmilla omat mallisääntönsä. Suurimalla osalla liittojen yhdistyksistä on käytössä mallisääntöjen mukaiset säännöt, jotka siis määrittelevät kokouskäytäntöjä. Joillakin yhdistyksillä saattaa olla myös hieman mallisäännöistä poikkeavia sääntöjä.

Yhdistys on hyväksynyt omat sääntönsä ja näitä tulee noudattaa kokoustyöskentelyssä. Säännöt kannattaa nyt katsoa yhdessä läpi ja tarvittaessa muuttaa niitä, mikäli on osallistumisrajoituksia. Hallitus voi kokoontua täysin etänä tai hybridikokouksena (osa etänä ja osa paikan päällä), yhdistyslaki ei aseta mitään velvoitteita tämän osalta.

Eduskunnan tekemä lakimuutos koski vain kevätkokousta

Eduskunta teki keväällä väliaikaisia muutoksia yhdistyslakiin. Lakimuutos koski yhdistysten sääntömääräisiä kokouksia (tässä tapauksessa yhdistyksen sääntömääräistä kevätkokousta). Muutos mahdollisti sen, että yhdistyksen kevätkokous voidaan pitää syyskuun loppuun mennessä riippumatta siitä, mitä asianomaisen yhdistyksen säännöissä asiasta määrätään. Lisäksi tuli mahdolliseksi, että sääntömääräiseen kokoukseen voi mahdollistaa myös etäosallistumisen. Tämä vaatii sen, että hallituksen tulee päättää kokouksessaan etäosallistumisen mahdollisuudesta yhdistyksen sääntömääräiseen kokoukseen.

Lakimuutos luettavissa kokonaisuutena täältä.

Eduskunnan tekemä lakimuutos ei koskenut yhdistysten hallituksen kokoustyöskentelyä. Yhdistyksen hallituksen kokoukset tulee järjestää yhdistyksen hyväksymien sääntöjen mukaisesti.