Skip to content
6.11.2019

Naisten ja nuorten varautumiskoulutus turvattava

Reserviläisliitto hämmästelee viranomaistulkintaa, jonka mukaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Puolustusministeriöltä saamaa taloudellista tukea ei voi käyttää naisten eikä nuorten koulutukseen.

Reserviläisliiton naisten koulutuspäivä Santahaminassa syykuussa 2018

Liiton Eduskunnalle tänään antaman lausunnon mukaan Valtiontalouden tarkastusviraston linjaus on jyrkässä ristiriidassa sen kanssa, että erilaiset uhkakuvat ovat lisääntyneet ja, että yleisenä tavoitteena on yhteiskuntamme parempi resilienssi erilaisissa kriiseissä sekä poikkeusoloissa.

Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola muistuttaa myös MPK:lle luvassa olevasta, runsaasta lisärahoituksesta.

-Erityisen hämmästyttävää tämä lakitulkinta on tilanteessa, jossa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tuki valtion talousarvioesityksessä on yli kaksinkertaistumassa lähes viiteen miljoonaan euroon vuositasolla. Rahan puutteesta naisille ja nuorille tarkoitetun koulutuksen järjestäminen ei siis ole kiinni.

MPK:n järjestämä varautumiskoulutus on sisältänyt mm. arjen turvallisuuteen, erityistilanteisiin, kyberturvallisuuteen ja ensiapuun liittyvää koulutusta. Lähinnä naisten ja nuorten suosimaa koulutusta järjestettiin viime vuonna runsaat 26.000 vuorokautta ja siihen osallistui lähes 20.000 suomalaista. Puheenjohtaja Pohjola vaatii Eduskuntaa turvaamaan varautumiskoulutuksen tulevaisuuden.

-Ahtaan lakitulkinnan johdosta naisille ja nuorille tarkoitetun VARTU-koulutuksen määrä tulee lähivuosina laskemaan ja siihen osallistumisesta perittävät kurssimaksut nousemaan. Esitämme, että varautumiskoulutuksen järjestämiseen varataan valtion ensi vuoden talousarviosta oma tukimääräraha esim. sisäministeriön hallinnonalan pääluokasta.

Reserviläisliitto on tänään jättänyt Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle lausunnon hallituksen esityksestä valtion ensi vuoden talousarvioksi.

Reserviläisliiton lausunnon voit lukea täältä.