Skip to content
28.11.2019

Liiton naisten koulutukselle vahva sidos asepalvelukseen

Reserviläisliiton naisten koulutusohjelma on valmis ja se luovutettiin tänään MPK:n keskustoimistolle. Koulutusohjelman myötä ensi vuosi tuo naisille tullessaan laajat mahdollisuudet hankkia nousujohteista asepalvelukseen valmistavaa koulutusta, ampumakoulutusta ja kouluttajakoulutusta. Koulutusorganisaationa toimii MPK.

Reserviläisliiton naisten koulutusohjelma luovutettiin tänään MPKn keskustoimistolle. Asiakirjan vastaanottivat toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen ja koulutuspäällikkö Juha Niemi. Koulutusohjelman laatijoista paikalla olivat koulutuspäällikkö Satu Virtenen (vas.) ja Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Terhi Hakola.

Reserviläisliiton naisten koulutusohjelman tavoite on lisätä tietoisuutta Suomen puolustusjärjestelmästä ja kokonaisturvallisuudesta sekä kouluttaa keskeisiä turvallisuustaitoja. Koulutusohjelma koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

  1. 1. Asepalvelukseen perehdyttävä koulutus
    2. Ammuntatoiminta
    3. Kurssinjohtaja- ja kouluttajakoulutus
    4. Muu koulutus

Koulutusohjelman asepalvelukseen perehdyttävä koulutus tukee hakeutumista vapaaehtoiseen asepalvelukseen tutustuttamalla varusmiespalveluksen sisältöön ja lisää tietoutta Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tehtävistä. Lisäksi kurssit antavat valmiuksia asepalvelukseen kehittämällä fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Lisäksi kurssit edistävät naisten ammuntaharrastusta tarjoamalla matalan kynnyksen mahdollisuuksia kokeilla ammuntaa turvallisesti.

Hyviä kursseja aloittaa ovat esimerkiksi peruskurssit, Kunnossa inttiin ja Intti tutuksi nuorille -kurssit. Koulutusohjelma kokonaisuutena mahdollistaa Reserviläisliiton naisjäsenille hakeutumisen mielenkiintoisiin tehtäviin kouluttajina, kurssinjohtajina sekä ammuntojen johtajina. Kurssit tulevat MPK:n koulutuskalenteriin, josta ne löytyvät tarkenteella Naiset.

Koulutusohjelman laatineen työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja
Terhi Hakola, (RES)

Sihteeri
Satu Virtanen (MPK)

Työryhmän jäsenet
Sonja Airikka-Harteva (RES)
Milla Koskela (RES)
Taina Mäkitalo (RES)
Minna Nenonen (RES)
Lotta Nissi (RES)
Kati Pitkänen (RES)
Suvi Salo (RES)
Hanna Vainionpää (RES)