Skip to content
4.1.2022

KYLLÄ naisten kutsunnoille, EI koko ikäluokkaa koskevalle asevelvollisuudelle

Tällä viikolla on käynnistynyt Yhteisvoimat-kansalaisaloitekampanja, jonka tavoitteena on muuttaa asevelvollisuus yhtäläisesti miehiä ja naisia koskevaksi.

Reserviläisliitto kannattaa kutsuntojen laajentamista koskemaan koko ikäluokkaa. Liitto on ajanut tätä tavoitetta jo pidempään, muun muassa eduskuntavaaliohjelmassaan vuonna 2019. Kutsuntojen laajentamisella koskemaan koko ikäluokkaa voidaan tavoittaa vielä kerran koko nuorten ikäluokka, välittää paremmin tietoa naisille palveluksen eri mahdollisuuksista sekä kasvattaa palveluksen suorittaneiden naisten kokonaismäärää.

Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola pitää viime vuoden lopulla tullutta parlamentaarisen komitean esitystä hyvänä.

Kutsuntojen ulottaminen koskemaan koko ikäluokkaa on iso muutos kutsuntajärjestelmässä, mikä vahvistaa miesten ja naisten välistä tasa-arvoa yhteiskunnassa. Muutoksella naiset saavat paremmin tietoa vapaaehtoisen palveluksen eri palveluspoluista sekä hyödyistä aina myöhempää työelämää varten. Pyrkimyksenä on kasvattaa palveluksen suorittaneiden naisten määrää nykyisestä noin tuhannesta kahteen tuhanteen vuodessa. Naisten määrän lisäämisellä on moninaisia hyötyjä. Esimerkiksi kriisinhallintaoperaatiot ovat nykyään sellaisia, joissa erilaiset kulttuuriset ympäristöt ja tilanteet edellyttävät naispuolisia kriisinhallintasotilaita.

Koko ikäluokkaa koskevan kutsuntapäivän toteuttaminen vaatii yhteiskunnalta lisäresursseja ja muiden hallinnonalojen vahvaa osallistumista läpi koko prosessin. Pyrkimyksenä on myös samalla toteuttaa koko ikäluokalle terveystarkastus osana opiskeluterveydenhuoltoa.

Tärkeää, että tässä isossa muutoksessa resurssit on turvattu Puolustusvoimille ja että eri hallinnonalat ovat muutosprosessissa vahvasti mukana. Puolustusvoimien lisäksi lisäresursseja tarvitaan kuntiin, jotka maksavat keskimäärin puolet ennakkoterveystarkastuksista kunnallisessa terveydenhuollossa. Kutsuntajärjestelmän muutos on yhteiskunnallisesti todella merkittävä.

Reserviläisliitto ei kannata asevelvollisuuden ulottamista koko ikäluokalle. Nykyinen järjestelmä kouluttaa riittävän määrän reserviin myös jatkossa.

Nykyjärjestelmä on rakennettu vastaamaan sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeita ja on sellaisenaan osoittanut toimivuutensa. Sotilaallisesta näkökulmasta katsottuna koko ikäluokkaa koskevalle yleiselle asevelvollisuudelle ei ole tarvetta, sillä nykyiset koulutusmäärät ovat riittävät. Miespuolinen kutsuntaikäinen ikäluokka tulee kasvamaan vielä noin kymmenen vuotta. Naisten saaminen vahvemmin mukaan vapaaehtoiseen palvelukseen riittää takaamaan nykyisenkaltaisen laajan reservin, päättää puheenjohtaja Pohjola.