Jäsenvelvoitteet

Etujen lisäksi Reserviläisliiton jäsenyys tuo mukanaan myös velvoitteita, joista merkittävimmät liittyvät jäsenmaksulaskutukseen. Jokaisen Reserviläisliiton jäsenyhdistykseen kuuluvan henkilöjäse­nen jäsenmaksuun kuuluu yhdistyksen jäsenmaksun lisäksi myös liiton jäsenmaksuosuus, Reserviläinen-lehden tilausmaksu sekä asianomaisen reserviläispiirin jäsenyyteen liittyvät maksut.

Vuoden 2018 osalta jäsenmaksuosuudet ovat seuraavat:

  • Reserviläisliiton liittomaksu 13,5 €
  • Reserviläinen-lehden tilausmaksu 8,5 € (vain yhdeltä jäseneltä per osoite)
  • Reserviläispiirin osuus maksusta xx €
  • Reserviläispiirin lehden osuus maksusta xx € (vain yhdeltä jäseneltä per osoite)
  • Yhdistyksen osuus maksusta  xx € (yhdistyksen päättämä osuus)
Reserviläisliitto laskuttaa jäsenrekisterin avulla jäsenmaksut yhdistysten puolesta, postittaa Reserviläinen-lehden sekä toimittaa piirilehdille niiden käyttämät osoitteistot. Tämän johdosta on ehdottoman tärkeää, että jäsentiedot ovat ajantasalla. Jäsen pystyy itse korjaamaan omat tietonsa nettijäsenrekisterin avulla.

Jäsenyys Reserviläisliiton paikallisyhdistyksessä päättyy jäsenen erotessa jäsenyydestä, yhdistyksen erottaessa jäsenen tai vuosittaisen jäsenmaksun maksamattomuuden johdosta. Jäsenyyden päättyessä päättyvät myös jäsenoikeudet ja -edut.