Skip to content
8.11.2019

Kokonaisturvallisuus osana reserviläistoimintaa

Reserviläisliiton liittohallituksen jäsen ja Pohjois-Savon Reserviläispiirin puheenjohtaja Eero Pulkkinen nostaa blogikirjoituksessaan tiedon todenperäisyyden tulkitsemisen tärkeäksi taidoksi kokonaisturvallisuuden näkökulmasta.

Eero Pulkkinen

Liittohallituksen jäsen, Pohjois-Savo

Reserviläisliitto on koko kansan maanpuolustusjärjestö ja jäsenmäärältään maamme suurin. Toiminnan ydintä jäsenyhdistyksissä on asevelvollisten reserviläistaitojen ylläpitäminen. Maanpuolustustahdon ylläpitäminen ja kasvattaminen on myös tärkeää toimintaa. Kun meillä on tahtoa, on meillä voimaa. Tahdon lisäksi tarvitsemme taitoja. Reserviläistaidot ovat sotilaana toimivan reserviläisen taitoa ja osaamista.

Kokonaisturvallisuuden näkökulmasta tarvitsemme monenlaisia taitoja selvitäksemme erilaisista häiriö- ja poikkeustilanteista. Esimerkkinä sähkökatkosta aiheutuva häiriö, joka voi aiheutua luonnonolosuhteista tai yhteiskunnan epävakauteen pyrkivän tahon toiminnasta. Tällainen taho voi toimia jo rauhantilan vallitessa tai harmaan vaiheen epämääräisissä olosuhteissa. Siirryttäessä varsinaiseen sodankäyntiin on yhteiskunnan toimintojen lamaannuttaminen hyökkääjän ensisijaisia tavoitteita.

Poikkeusoloissa sähkökatkojen lisäksi monet muut häiriöt vaikeuttavat kansalaisten elämää. Häiriötilanteiden sietämiseksi voimme me kaikki reserviläiset ja kansalaiset lisätä taitojamme ja osaamistamme näistä tilanteista selvitäksemme tai niihin sopeutuaksemme.

Tarvitsemme ennen kaikkea taitoja osata tulkita saamamme tiedon todenperäisyyttä. Tunnistammeko, mikä on tarkoituksellisesti harhaanjohtavaa tietoa, jolla yritetään vaikuttaa meihin? Tämän tarkoituksellisen harhaanjohtavan tiedon tai tiedotuksen tavoitteena on yhteiskunnan epävakaus ja kansalaisten jakautuminen toisiinsa jopa vihamielisesti suhtautuviin ryhmiin.

Lisäämällä kansalaisena osaamistamme ja taitojamme muun muassa edellä kuvatuissa häiriötilanteissa olemme kansana vahvempi. Ja kun olemme kansana vahvempi, on meillä valmius vahvempaan maanpuolustustahtoon. Näitä taitoja voimme opetella Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen varautumis- ja turvallisuuskoulutuksessa. Monet muutkin tahot tarjoavat näitä valmiuksia lisäävää koulutusta. Tämä koulutus sopii erinomaisesti nuorten ja naisten lisäksi järjestömme suurimman jäsenryhmän, varttuneempien reserviläisten maanpuolustustaitojen lisäämiseksi.

Kokonaisturvallisuus on koko kansan asia. Koko kansan maanpuolustusjärjestönä hoidamme oman osamme.