Skip to content
8.10.2019

Huoli huomisen reserviläistoiminnasta

Reserviläisliiton liittohallituksen jäsen, Varsinais-Suomen Reserviläispiirin puheenjohtaja Simo Saarikallio pohtii miten ihmisten muutto kasvukeskuksiin tulee näkymään myös reserviläisten toiminnassa.

Simo Saarikallio

Liittohallituksen jäsen, Varsinais-Suomi

Haja-asutusalueiden ja maaseudun asukasmäärän aleneminen tulee näkymään reserviläisten jäsenkehityksessä. Kasvukeskuksissa toimivien yhdistysten jäsenmäärät kasvavat ja maaseudulla toimivien yhdistysten jäsenmäärä alenee. Reserviläisliiton jäsenmäärän toivotaan kuitenkin kokonaisuudessa kasvavan tai ainakin pysyvän nykyisellä tasolla.

Nykyisin jäseneksi voi liittyä lähes mihin tahansa reserviläisyhdistykseen, kunhan täyttää kyseisen yhdistyksen jäseneksi valinnan kriteerit.

Näen asian hieman haasteellisena. Maaseudulla toimivat yhdistykset etsivät uusia jäseniä pääsääntöisesti omalta toiminta-alueeltaan. Pitääkö jäsenhankintaa ulottaa tuon mainitun toiminta-alueen ulkopuolelle? Mitähän naapuripitäjässä toimiva reserviläisyhdistys tuosta tykkää?

Olkoot jäsenet sitten missä yhdistyksessä tahansa, niin se luo paineita yhdistysten toiminnan tehostamiselle. Isossa kasvukeskuksessa toimivalla yhdistyksellä pitää olla tarjottavanaan lähes kaikki Reserviläisliiton asettamat toimintaedellytykset. Eli on ratkaistava se, miten saadaan varattua riittävästi ampumarata- ja liikuntatiloja. Harrastajia siis olisi, mutta tiloista on pula, tai tilat ovat vuokrahinnoiltaan kalliita. Ulkoampumaradalle voi joutua matkustamaan jo pitemmän tovin.

Maaseudulla on ampuratoja, joissa voi harrastaa ammuntaa myös ns. pitkällä aseella. Lisäksi on tarjolla liikuntatiloja edullisesti ja niitä on vapaana. Haja-asutusalueen liikuntatilojen käyttöasteet alenevat siinä suhteessa, kun väkeä siirtyy kasvukeskuksiin. Maaseudulla olisi harrastusmahdollisuuksia, mutta harrastajat puuttuvat.

Reserviläisliitossa ja paikallisissa yhdistyksissä mietitään, miten nämä edellä pohditut asiat otetaan huomioon tulevien strategioiden suunnittelussa. Onko tulossa useamman yhdistyksen yhdistymisiä? Onko tulossa piirien yhdistymisiä? Voidaanko lähialueen piirien ja yhdistysten toimintoja ja tapahtumia toteuttaa yhteisvoimin?